Blog, Energetika, Protok fluida, Pumpe

Zaštita i povećanje efikasnosti pumpe rashladne morske vode

Popravka pumpe rashladne vode
Popravka pumpe rashladne vode

Referenca: TE Plomin

Situacija: Pumpa rashladne vode tokom 30 g. rada vidljivo je oštećena napadima korozije i erozije morske vode. Belzonom 1311 nadograđuje se oštećena površina, a Belzona 1321 pruža premaz otporan na koroziju i eroziju, te povećava protok fluida i smanjuje utrošak el. energije (efikasnost je 7% veća od originalnih karakteristika pumpe).

Proizvod: Belzona 1311, Belzona 1321

Related Posts