Blog, Petrohemijska industrija, Rezervoari i korita

Zaštita anularnog prstena rezervoara sumporne kiseline

Referenca: Petrohemija d.d. Kutina

Situacija: Metalno dno rezervoara postaje tanje što je veća vlaga koja ulazi kroz anularni prsten (spoj metalnog i betonskog dela rezervoara). Belzonom 1111 nadograđuje se oštećeni metalni rub rezervoara , a Belzonom 3111 zaštiti se spoj betona i metala kako bi se zaustavilo prodiranje vode ispod rezervoara, ali dopustila paropropusnost preostale vode.

Proizvodi: Belzona 1111 i Belzona 3111

Related Posts