26 Jan

Zaštita izmenjivača toplote od bimetalne korozije

Oštećenja na izmenjivaču toplote

 

Zaštićeni izmenjivač toplote

Referenca: TE Plomin.

Situacija: Bimetalna korozija veliki je problem na spoju cevi metalne ploče, što uzrokuje propuštanje cevi. Depresije na površini moguće je nadomestiti Belzonom 1311 metalnim i zaštititi Belzona 1321 premazom, čime se ostvaruje izolirana zaštita od bimetane korozije. Bitno je napomenuti kako je ova sanacije izvršena na licu mesta i uz minimmalan zastoj pogona, čime je korisnik ostvario veliku uštedu.

Proizvodi: Belzona 1311 i Belzona 1321

24 Jan

Zaštita i povećanje efikasnosti pumpe rashladne morske vode

Fotografije:

Popravka pumpe rashladne vode

 

Popravka pumpe rashladne vode

 

Referenca: TE Plomin

Situacija: Pumpa rashladne vode tokom 30 g. rada vidljivo je oštećena napadima korozije i erozije morske vode. Belzonom 1311 nadograđuje se oštećena površina, a Belzona 1321 pruža premaz otporan na koroziju i eroziju, te povećava protok fluida i smanjuje utrošak el. energije (efikasnost je 7% veća od originalnih karakteristika pumpe).

Proizvod: Belzona 1311, Belzona 1321

24 Jan

Zaštita cevovoda rashladne morske vode

Fotografije:

Zaštita cevovoda rashladne morske vode

Zaštita cevovoda rashladne morske vode

Referenca: TE Plomin

Situacija: Slana morska voda i organizmi koji u njoj žive oštetili su cevovod do zabrinjavajuće debljine zida cevovoda. Unutrašnja površina cevovoda pripremljena je peskarenjem, odmašćena i zaštićena u dva sloja s Belzonom 5811 koja je otporna na sastav morske vode.

Proizvodi: Belzona 5811

24 Jan

Zaštita anularnog prstena rezervoara sumporne kiseline

Fotografije:

Referenca: Petrohemija d.d. Kutina

Situacija: Metalno dno rezervoara postaje tanje što je veća vlaga koja ulazi kroz anularni prsten (spoj metalnog i betonskog dela rezervoara). Belzonom 1111 nadograđuje se oštećeni metalni rub rezervoara , a Belzonom 3111 zaštiti se spoj betona i metala kako bi se zaustavilo prodiranje vode ispod rezervoara, ali dopustila paropropusnost preostale vode.

Proizvodi: Belzona 1111 i Belzona 3111

24 Jan

Sanacija pukotine na rezervoaru sumporne kiseline

Fotografije:

Popravka propuštanja rezervoara

Popravka propuštanja rezervoara

 

Situacija: Isticanje sumporne kiseline predstavlja veliku opasnost za okolinu. Zbog zapaljivosti medija u rezervoaru, konvencionalna metoda zavarivanjem nije bila moguća. Belzonom 1111 i “plate bonding” odnosno lepljenjem ploča, ovaj problem je saniran brzo, trajno kvalitetno.

Proizvodi: Belzona 1111

24 Jan

Popravka i zaštita noža za sečenje šećerne repe

Fotografije:

Popravka noža u šećerani

Popravka noža u šećerani

Referenca: Viro d.o.o.

Situacija: Rubna površina noža za sečenje šećerne repe dolazi u kontakt sa drugim materijalom što daje rezultat bimetalne korozije. Belzona 1311 i Belzona 1321 predstavljaju odličnu zaštitu i otpornost na habanje.

Proizvodi: Belzona 1311 i Belzona 1321

24 Jan

Povečanje efikasnosti pumpe

Fotografija:

Popravka pumpe

Popravka pumpe

Referenca: INA – Pogon Molve

Situacija: Erozija i korozija protočne površine i zaptivnih delova pumpe dovodi do smanjenja kvalitete rada pumpe i dodatnih troškova radi smanjene efikasnosti pumpe. Zaptivne površine odlivaju se zaptivnim prstenovima tretiranim Belzona 9411 odvajačem, a nedostaci protočnih površina se nadograđuju Belzonom 1311 metalom. Zaštita se završava Belzonom 1321 keramičkim premazom, koji pridonosi otpornosti na eroziju i koroziju, a njegova glatka površina povečava protok  i time smanjuje potrošnje el. energije i povećava efikasnost (iskoristivost) pumpe. U pravilu efikasnost se može povećati i do 7% fabričkih karakteristika pumpe.

Proizvodi: Belzona 1311, Belzona 1321

24 Jan

Ojačanje metalne oplate rezervoara za odsumporavanje

 

Oštećenje na vanjska stijeni spremnika za odsumporavanje

Oštećenje na spoljašnjem zidu rezervoara za odsumporavanje

 

Ojačana stijena spremnika za odsumporavanje

Ojačani zid rezervoara za odsumporavanje

Referenca: TE Plomin.

Situacija: Korozija spoljašnje površine metalnog zida rezervoara narušava debljinu zida te može doći do propuštanja procesne tečnosti . Belzona tehnologijom “Plate bonding” odnosno lepljenje metalnih ploča, zidu rezervoara moguće je ojačati i zaštititi od korozije. Popravak je obavljen “in stu” odnosno pri pogonu postrojenja.

24 Jan

Produzenje veka trajanja postrojenja za obradu otpadnih voda

Uticaj agresivnih voda na većinu od instaliranih postrojenja ograničavaju njihov životni vek.

Korozija, hemijski uticaj, erozija i kavitacija su glavni uticaji na betonske i metalne površine. Prikazati ćemo nekonvencionalne alternativne metode zaštite od propuštanja postojećih postrojenja za obradu otpadnih voda i rezervoara upotrebljavajući kompozitne polimerne materijale Belzona. Veliki je broj uspšnih primena u celom svetu daje nam dovoljnu meru poverenja za buduća rešenja i na našim postrojenjima.

Sva postrojenja za obradu voda u pogonu ili izvan pogona izložena su ograničenom veku trajanja ovisno o ugrađenim materijalima i ugrađenoj antikorozivnoj zaštiti. Očekivani vek trajanja opreme zavisi o izloženosti i agresivnosti medija na sve cirkulacione površine opreme. Hemijsko delovanje , erozija i korozija redovno su prisutne pojave na postrojenjima za obradu otpadnih voda. Rezervoari, cevovodi, pumpe i reaktori.
S današnjim stanjem tehnologije nadogradnje i zaštite pomoću kompozitnih materijala moguće je rešiti većinu oštećenja na zadovoljavajući način.

Važna pitanja za svaku službu održavanja na postrojenjima za obradu otpadnih voda jesu:

 • Kao predvideti neželjena propuštanja voda u okolinu pre konačne obrade?
 • Kako predvideti meriti preostalu debljinu stene materijala cevovoda, pumpi itd.?
 • Kako otkriti i meriti mesta pukotina ili oštećenja?
 • Kakve su tehnologije sanacija i iskustva danas na raspolaganju?
 • Kako pratiti stanje saniranih površina?
 • Kakvi su troškovi sanacija u odnosu na zamenu komponenata i poređenje veka trajanja?

Iznenadna i nepredviđena propuštanja najgori su mogući scenariji za svaku službu održavanja i mora se izbeći.

Neki karakteristični primeri sanacija iz sveta koje prikazujemo daju dovoljan pregled mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju.

Kompozitni materijali u današnje vreme igraju veliku ulogu u produženju veka trajanja delova opreme postrojenja za obradu otpadnih voda jer u velikoj meri mogu produžiti vek trajanja postrojenja gde troškovi održavanja mogu predstavljati samo deo troškova koje uzrokuje nabavka  novih delova.

Svi poznati proizvođači pumpi u svetu danas koriste kompozitne materijala za reparacije kao i za zaštitu novih komponenti pumpi radi povećanja zaštite oštećenja od korozije, kavitacije, abrazije ili hemijskog delovanja.

Zaštite od nekontrolisanih propuštanja medija iz postrojenja sastoji se od:

  • stalnog praćenja količine protoka pojedinih ulaza i izlaza
  • kontinuiranog monitoringa kritičnih lokacija
  • nadopune svih stanjenih zidova i cevovoda u predviđenim intervalima održavanja
  • praćenje promene agresivnosti i sastava pojedinih medija
  • aktivna procurivanja mogu se sanirati u pogonu i bez zastoja postrojenja

Iskustva iz do sada obavljenih radova daju nam veliku sigurnost primene ove tehnologije koja redovno štedi vreme i troškove.