Blog, Energetika, Oprema za prenos krutih materija

Zaštita od abrazije levka za prenos pepela

Zaštita levka za prenos pepela od abrazije
Nadogradnja i zaštite od abrazije na levku transporta pepela

Referenca: TE Plomin

Situacija: Levak za prenos pepela najčešće napada abrazija što smanjuje debljinu zida. Belzona tehnologija zaštite od abrazije materijalom tvrdoće merljive sa bazaltom, dugotrajno je i ekonomično rešenje.

Proizvodi: Belzona 1812

Related Posts