Belzona 3000 serija – hidroizolacija i izolacija

Belzona 3111 (Flexibile Membrane) jednokomponentan tecni premaz za dugotrajnu zaštitu krova i hidroizolaciju

Belzona 3121 (MR7) tečni materijal za hitne popravke krova koji obezbeđuje trenutnu hidroizolaciju spojeva koji propuštaju

Belzona 3211 (Lagseal) jednokomponentni flexibilan premaz za zastitu termoizolacije i svih vrsta obloga

Belzona 3131(jednokomponentni tečni premaz za dugotrajnu zaštitu krova i hidroizolaciju-za primenu u zimskim uslovima)

Belzona 3411 (Encapsulating Membrane) flexibilan antikorozioni sistem za zaštitu prirubnih spojeva i drugih delova cevovoda, sa mogućnošću  povremene kontrole zaštićenih elemenata

Belzona 3412 ( flexibilan sistem za zaštitu prirubnih i navojnih spojeva od ulaska vlage i za sprečavanje korozije sa mogućnošću povremene kontrole zaštićenih elemenata )