Belzona 4301

Hemijski otporan epoksidni materijal za nadogradnju metalnih i betonskih površina

Izdržljiv, hemijski otporan epoksidni  materijal za dugotrajnu zaštitu metala i betona od širokog spektra hemikalija, posebno kiselina i alkalija. Ovaj pastozni materijal je idealan za obnavljanje oštećenih površina usled hemijskog udara i za popravku oštećenih hemijski otpornih obloga. Može se koristiti i za profilisanje i gletovanje grubih površina pre nanošenja
Ovaj materijal bez rastvarača se lako meša i primenjuje bez potrebe za specijalnim alatima i stvrdnjava na sobnoj temperaturi.

Prednosti

 • Odlična hemijska otpornost na širok spektar hemikalija, posebno kiselina i alkalija
 • Lako se meša i nanosi bez specijalnog alata
 • Smanjeni rizici po zdravlje i sigurnost
 •  Nanošenje i očvršćavanje na sobnoj temperaturi
 •  Nema skupljanja, ekspanzije ili izobličenja
 •  Odlične električne izolacione karakteristike
 •  Odlično vezivanje za sve krute podloge, uključujući beton, kamen, ciglu, nerđajući čelik, meki čelik, ugljenični čelik, bakar, mesing, bronzu i druge materijale
 •  Optoran na pritisak

Aplikacije za Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build) uključuju:

 • In-situ popravka prirubnice i izrada umetaka za mlaznice
 •  Zaptivanje hemijskih odvoda i kanala
 •  Zaštitne baze pumpe i kućišta od hemijskog napada
 • Materijal otporan na hemikalije za popravku povrsina, mesta prosipanja hemikalija, betonskih postolja cisterni i kisele potporne zidove

DOKUMENTACIJA PROIZVODA

 • Info list
 • Uputstvo za rad
 • Specifikacija proizvoda