Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)

Epoxy kompozit otporan na visoke teperature za popravku betona i kamena

3-delni epoksidni kompozit za popravku, namenjen za popravku, ponovno nanošenje i zaštitu betona i kamena pod uticajem udara, abrazije, toplote i hemijskog udara. Ovaj materijal pruža izuzetnu otpornost na kiselinu i toplotu i idealan je za horizontalne površine, kao i za vertikalne površine do debljine od 6mm.

Belzona 4181 (AHR Magma-Kuartz) je kompozit za popravku bez rastvarača koji se isporučuje kao baza, solidifikator i odvojeni agregat, koji kada se kombinuje formira konzistenciju koja se može nanositi da se obnove oštećene površine.

Svrha

 • Zaobilazi skupe strukturalne adaptacije
 • Pruža dugotrajnu zaštitu
 • Skraćuje vreme zastoja
 • Pojednostavljuje procedure održavanja

Belzona® 4181 (AHR Magma-Quartz) je idealna za horizontalne površine te se može nanositi na vertikalne površine do 1” (6mm).

Ovaj univerzalni materijal omogućuje neverovatno prijanjanje i mehaničku snagu na povišenim temperaturama. Takođe ima odličnu hemijsku otpornost, pogotovo na neorganske kiseline.

Primena

 • Hemijski odvodi i kanali
 • Brane
 • Postolja/baze pumpi
 • Slivne jame/sifoni
 • Jame
 • Nosači rezervoara
 • Platforme za utovar
 • Prednja strana prirubnica/flanđi
 • Područja za skladištenje hemikalija

Prednosti

 • Specijalni alat nije potreban
 • Lako se meša i nanosi
 • Lako se koristi
 • Bez rastvarača
 • Niske temperature stvrdnjavanja smanjuju rizik od požara
 • Bez skupljanja neovisno o nanesenoj debljini
 • Može završavati tankom ivicom
 • U pogonu razvija maksimalnu otpornost na kiseline
 • Nakon stvrdnjavanja razvija maksimalnu otpornost na toplotu
 • Otporan na udarce
 • Visoka mehanička snaga
 • Odlična otpornost na široki raspon hemikalija
 • Izvanredna otpornost na toplotu
 • Ne apsorbira vodu ili hemikalije
 • Odlična otpornost na abraziju

DOKUMENTACIJA PROIZVODA

 • Info list
 • Uputstvo za rad
 • Specifikacija proizvoda