24 Jan

Povečanje efikasnosti pumpe

Fotografija:

Popravka pumpe

Popravka pumpe

Referenca: INA – Pogon Molve

Situacija: Erozija i korozija protočne površine i zaptivnih delova pumpe dovodi do smanjenja kvalitete rada pumpe i dodatnih troškova radi smanjene efikasnosti pumpe. Zaptivne površine odlivaju se zaptivnim prstenovima tretiranim Belzona 9411 odvajačem, a nedostaci protočnih površina se nadograđuju Belzonom 1311 metalom. Zaštita se završava Belzonom 1321 keramičkim premazom, koji pridonosi otpornosti na eroziju i koroziju, a njegova glatka površina povečava protok  i time smanjuje potrošnje el. energije i povećava efikasnost (iskoristivost) pumpe. U pravilu efikasnost se može povećati i do 7% fabričkih karakteristika pumpe.

Proizvodi: Belzona 1311, Belzona 1321

24 Jan

Kako smanjiti porošnju el. energije i povećati protok fluida kroz pumpu

Fotografija:

Površina pumpe pre popravke

 

Zaštićena površina pumpe

 

Referenca: INA – Pogon Etan.

Situacija: Svaka pumpa gubi na efikasnosti radi smanjenje profila zaptivnih površina i ostalih uticaja koji deformišu  njen propisani oblik. Belzona 1311 metal punjen keramikom koji služi za nadogradnju površine i Belzona 1341 keramički premaz iznenađujuće glatkog finiša daju staroj i istrošenoj pumpi veću efikasnost od njenih fabričkih karakteristika. Efikasnost pumpe može se povećati i do 7 %  iznad fabričkih karakteristika.

Proizvodi: Belzona 1311 i Belzona 1341

24 Jan

Zaštita i povečanje efikasnosti pumpe

Fotografija:

Pumpa pre popravka i zaštite

 

Pumpa nakon popravka i zaštite

 

Stanje pumpe nakon 10 godina – besprekorno

Referenca: INA – Pogon Etan.

Situacija: Profil zaptivne površine prstenastih ležajeva povećava se tokom vremena i pumpa gubi na efikasnosti te predstavlja veći trošak pogona. Boelzona 1311 metal za nadogradnju i Belzona 1341 keramički premaz za povećanje efikasnosti pružaju odličnu zaštitu do korozije, erozije i abrazije, ali i pridonose smanjenju troškova proizvodnje.

Proizvodi: Belzona 1311 i Belzona 1341

24 Jan

Produzenje veka trajanja postrojenja za obradu otpadnih voda

Uticaj agresivnih voda na većinu od instaliranih postrojenja ograničavaju njihov životni vek.

Korozija, hemijski uticaj, erozija i kavitacija su glavni uticaji na betonske i metalne površine. Prikazati ćemo nekonvencionalne alternativne metode zaštite od propuštanja postojećih postrojenja za obradu otpadnih voda i rezervoara upotrebljavajući kompozitne polimerne materijale Belzona. Veliki je broj uspšnih primena u celom svetu daje nam dovoljnu meru poverenja za buduća rešenja i na našim postrojenjima.

Sva postrojenja za obradu voda u pogonu ili izvan pogona izložena su ograničenom veku trajanja ovisno o ugrađenim materijalima i ugrađenoj antikorozivnoj zaštiti. Očekivani vek trajanja opreme zavisi o izloženosti i agresivnosti medija na sve cirkulacione površine opreme. Hemijsko delovanje , erozija i korozija redovno su prisutne pojave na postrojenjima za obradu otpadnih voda. Rezervoari, cevovodi, pumpe i reaktori.
S današnjim stanjem tehnologije nadogradnje i zaštite pomoću kompozitnih materijala moguće je rešiti većinu oštećenja na zadovoljavajući način.

Važna pitanja za svaku službu održavanja na postrojenjima za obradu otpadnih voda jesu:

 • Kao predvideti neželjena propuštanja voda u okolinu pre konačne obrade?
 • Kako predvideti meriti preostalu debljinu stene materijala cevovoda, pumpi itd.?
 • Kako otkriti i meriti mesta pukotina ili oštećenja?
 • Kakve su tehnologije sanacija i iskustva danas na raspolaganju?
 • Kako pratiti stanje saniranih površina?
 • Kakvi su troškovi sanacija u odnosu na zamenu komponenata i poređenje veka trajanja?

Iznenadna i nepredviđena propuštanja najgori su mogući scenariji za svaku službu održavanja i mora se izbeći.

Neki karakteristični primeri sanacija iz sveta koje prikazujemo daju dovoljan pregled mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju.

Kompozitni materijali u današnje vreme igraju veliku ulogu u produženju veka trajanja delova opreme postrojenja za obradu otpadnih voda jer u velikoj meri mogu produžiti vek trajanja postrojenja gde troškovi održavanja mogu predstavljati samo deo troškova koje uzrokuje nabavka  novih delova.

Svi poznati proizvođači pumpi u svetu danas koriste kompozitne materijala za reparacije kao i za zaštitu novih komponenti pumpi radi povećanja zaštite oštećenja od korozije, kavitacije, abrazije ili hemijskog delovanja.

Zaštite od nekontrolisanih propuštanja medija iz postrojenja sastoji se od:

  • stalnog praćenja količine protoka pojedinih ulaza i izlaza
  • kontinuiranog monitoringa kritičnih lokacija
  • nadopune svih stanjenih zidova i cevovoda u predviđenim intervalima održavanja
  • praćenje promene agresivnosti i sastava pojedinih medija
  • aktivna procurivanja mogu se sanirati u pogonu i bez zastoja postrojenja

Iskustva iz do sada obavljenih radova daju nam veliku sigurnost primene ove tehnologije koja redovno štedi vreme i troškove.