Rudarstvo

U industriji rudarstva i eksploatacije, sirovine, agregati i otpad prevoze se i obrađuju teškom mehanizacijom. Korozija, udari i abrazija mogu izazvati oštećenja na nezaštićenim delovima postrojenja, što rezultira povećanim operativnim troškovima.

Belzona osigurava finansijski povoljna i brza rešenja za takve probleme održavanja smanjivanjem vremena stajanja pogona, smanjivanjem troškova rada i troškova zamene. Osim toga, Belzona rešenja mogu poboljšati efikasnost i pouzdanost opreme.

Iz tih razloga Belzona® se obično koristi u situacijama kao što su:

  • Abrazijsko oštećenje cevovoda
  • Oštećenje gumenih obloga na levcima za punjenje
  • Sanacija transportnih traka

Brošure