Mehanički prenos energije

Osovine

 • Obnova oštećenih i oglodanih osovina
 • Zaštita izloženih područja od napada hemikalija / korozije
 • Dopuna nosećih površina

Slot za klinove

 • Popravka izglodanih žlebova za klinove
 • Izmeni lokacije žlebova za klin

Hidrauličke šipke

 • Popravka ogrebotina na mestu bez toplote
 • Zaštita izloženih površina od pitting korozije
 • Izmena postojećih nosećih površina
 • Obnova oštećenih nosećih površina na mestu bez obrade
 • Popravka / zamena nosećih površina niskog trenja
 • Obnova sfernog zgloba kućišta
 • Popravka sabljastih ležajeva
 • Odlivanje ležajeva na osovini

Osovinice i čaure kućišta ležajeva 

 • Pregrupisati klinove u prevelika kućišta
 • Ponovo postaviti čaure na oštećena mesta

Primeri

 • Poopravka osovinice na licu mesta
 • Popravka dotrajalog ležišta korpe bagera
 • Popravka osovine tehnikom odlevanja