Izmenjivači toplote

  • Obnova i zaštita erodiranih / korodiranih  cevi
  • Obnova razdelnih stena i zaptivne površine
  • Zaštita rezervoara vode i poklopaca protiv korozije
  • Sanacija postojeće obloge
  • Popravka i zaptivke oštećenog kućišta
  • Zatvoriti cevi koje propuštaju
  • Zatvoriti curenje na spojevima

Primeri