Grejanje, ventilacija i klimatizacija

Današnji specijalisti za održavanje zgrada odgovorni su za održavanje složene i skupe opreme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju koja radi pod posebno zahtevnim uslovima.

Belzona može popraviti i zaštititi široku paletu opreme i područja unutar sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije. Belzona može pomoći u smanjenju troškova održavanja, kao i smanjiti vreme stajanja pogona i učestalost popravki.

HVAC sistemi se često ne održavaju i stavljaju pod ogromne napore, posebno u letnjim i zimskim mesecima. Nedostatak održavanja i tretmana za kontrolu korozije, erozije i mikrobiološkog rasta može dovesti do neefikasnog prenosa toplote, povećanih operativnih troškova, smanjene pouzdanosti i eventualno skupe zamene. Belzona nudi razne kompozitne materijale za popravku i zaštitne premaze za popravku, održavanje i zaštitu HVAC opreme, uključujući rashladne tornjeve, kanale i čilere.

Ključna područja primene Belzone u okviru HVAC-a su:

Zaštita unutrašnjih površina od korozije
Obnova i ponovno nanošenje metalnih površina
Popravka mehaničkih elemenata kao što su osovine
Zaštita izolacije i spoljnih površina
Zaptivanje spojeva i šavova
Eroziona zaštita lopatica ventilatora

Jako korodirana cev izmenjivača toplote
Poklopac čilera sa galvanskom korozijom
Šavovi su zaptiveni, pre kompletnog unutrašnjeg premaza površine Belzonom 5811
Otvori su zatvoreni čepovima dok je površina cevi vraćena
Obloženi završni poklopci su obnovljeni i zatim zaštićeni Belzonom 1321
Belzona 3211 oblaže kanale i štiti je od spoljnih oštećenja
Popravka i premazivanje cevi za zaštitu od korozije
Rashladne tornjeve i zaptivke su zahtevale zaštitu od korozije
Lopatice ventilatora za rashladne tornjeve su ponovo oivičene i obložene Belzonom otpornim na koroziju