Belzona 5811 (Immersion Grade)

Epoxy premaz za zaštitu od korozije i hemikalija uronjene opreme

Belzona 5811 (Immersion Grade) je premaz koji se može nanositi četkom ili sprejem, a pruža dugotrajnu zaštitu od učinaka slane vode, kiselina, lužina, alkohola, ugljovodonika i okoline. Ovaj proizvod se može naneti na gotovo svaku površinu uključujući liveno železo, nerđajući čelik, mesing, bakar, beton, drvo, fiberglas i aluminijum.

Svrha

 • Pruža dugotrajnu zaštitu
 • Produžuje vek trajanja opreme
 • Smanjuje vreme zastoja

Primena

 • Brane
 • Rezervoari
 • Pročiščivaći
 • Kutije za vodu
 • Ploče rashladnih tornjeva
 • Cevi
 • Pumpe
 • Morske bove
 • Betonske slivne jame
 • Šahtovi
 • Izmenjivači
 • Čelični i betonski delovi šahta pod zemljom

Prednosti

 • Lako se nanosi
 • Može se nanositi četkom ili sprejem
 • Sistem dva premaza od ukupno 20 mm debljine za maksimalnu zaštitu u najtežim uslovima
 • Bez rastvarača
 • Niska temperatura stvrdnjavanja smanjuje rizik od požara
 • Efikasnost na čeliku i drugim metalnim supstratima
 • Jednako efikasan na betonu i cigli
 • Stvrdnjava se u hladnim i vlažnim uslovima
 • Odlična hemijska otpornost na sledeće hemikalije: etanol 10%, sumpornu kiselinu 20%, hlorovodičnu kiselinu 10%, bromovodoničnu kiselinu 10%, azotni kalijum hidroksid, etil acetat, metil acetat, etilen glikol, 20% rastvor amonijaka, diethanolamine, ugljovodonike, morsku vodu, vodu i sirovu naftu.

DOKUMENTACIJA PROIZVODA

 • Info list
 • Uputstvo za rad
 • Specifikacija proizvoda