Belzona 3111 (Flexibile Membrane)

Jednokomponentan premaz za dugotrajnu zaštitu krova i hidroizolaciju

Hladno-naneseni premaz za dugotrajnu zaštitu krova, pruža izvanredne hidroizolacione i vremenske karakteristike. Ovaj jednokomponentni, krovni premaz bez otapala snažno će se vezati za sve vrste krovnih materijala, prateći čak i složene krovne konture, i omogućit će površini da diše zbog svoje mikroporozne strukture. Primenjeni sistem sadrži armaturni lim koji omogućava jednostavnu kontrolu debljine sloja tokom primene kao i prilagođavanje kretanju krova zbog izuzetne elastičnosti.
Ovaj materijal na bazi vode može se primeniti na gotovo svakoj lokaciji, uključujući škole, bolnice i javne zgrade, zahvaljujući niskom mirisu. Sertifikovan je od strane BBA i dokazano pruža odličnu zaštitu krovova za više od 25 godina.

Svrha

 • Pojednostavljuje održavanje krova
 • Pruža dugoročnu zaštitu preko 20 godina
 • Snažno se veže na sve vrste krovnih supstrata
 • Sledi složene krovne konture

Ovaj lagani bešavni polimerski premaz čvrsto se veže uz široki raspon supstrata uključujući filc, asfalt, olovo, cink, bakar, staklo, beton i ciglu.

Primena

 • Nadvišenja
 • Letvice za zastakljivanje
 • Žlebovi
 • Opšavi
 • Spojevi i rubni delovi
 • Kameni spojevi
 • Parapetni zidovi
 • Stakleni krovovi/ krovni prozori
 • Dimnjaci i odušci
 • Ravni krovovi

Prednosti

 • Sistem za popravke i zaštitu krovišta u potpunosti obložen zaštitnim slojem
 • Lako nanošenje četkom
 • Jedna komponenta, nije potrebno mešanje
 • Aplikacija ne zahteva zagrevanje
 • Laka aplikacija
 • Sledi složene krovne konture
 • Vrlo elastičan, prilagođava se kretanju krova
 • Mikroporozan, omogućava supstratu da „diše“
 • Snažno se veže za većinu supstrata
 • Potpuno obložen zaštitnim slojem
 • Dugoročna popravaka i zaštita
 • Izvanredna zaštita okoline
 • Evropsko tehničko odobrenje
 • Belzona 3111 (Flekible Membrane) pakovanje
 • Krovna površina pre nanošenja Belzona 3111 (Fleksibilna membrana)
 • Krovna površina zaštićena Belzonom 3111
 • Popravljen žleb pomoću Belzone 3111
 • Završena popravka oluka pomoću Belzone 3111
 • Oštećeni krov zgrade
 • Belzona 3111 (fleksibilna membrana) za zaštitu krova zgrade
 • Osteceni krov dovodi do prodora vode
 • Krov je zapečaćen i zaštićen od prodora vode pomoću Belzone 3111
 • Pogoršanje krovne površine na spojevima materijala
 • Krov zaštićen bešavnim slojem Belzona 3111
 • Korodirani čelični okvir i degradirana gumena brtva na krovnim prozorima
 • Krovni prozori popravljeni i zaštićeni Belzonom 3111
 • Veoma nagrizao oluk
 • Zaštićena oluk pomoću Belzone 3111
 • Curenje spoja na krovu nad proizvodnim prostorom
 • Potpuno ojačan spoj sa 3111 pruža zaštitu od klizanja