Blog, Mehanički prenos energije, Štampa

Popravka valjka mašine za štampanje

Referenca: Grafocolor d.o.o.

Situacija: Valjak na mašini za štampanje izgubio je svoj oblik tokom vremena usled uticaja korozije. Skupa zamena izbegnuta je Belzonom 1111  koja je vratila originalnu meru i pridonela zaštiti od korozije.

Proizvodi: Belzona 1111

Related Posts